Of. Treball   Qui som   Publicitat   On som?   P. contractant
 
  Programació RCB
Programació TVB
Revista Bétulo
Festival Filmets
 
   

 
 

 
   

Perfil del contractant

D'acord amb el que disposa l'article 191.b del TRLCSP, el Consell d'Administració de Badalona Comunicació va aprovar en data 4 d'octubre de 2016 unes Instruccions Internes de Contractació als efectes de regular els procediments de contractació no subjectes a regulació harmonitzada.

 
 
  Informació dels concursos
  2A. ESMENA AL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DE LA RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓ I EMMAGATZEMATGE DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS
  1A. ESMENA AL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DE LA RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓ I EMMAGATZEMATGE DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS
  Renovació de la infraestructura de gestió i edició de continguts audiovisuals (procediment tancat)
  Convocatòria per al disseny de la creativitat audiovisual (procediment tancat)
  Convocatòria per al disseny de la creativitat visual (procediment tancat)
 
 

Avís Legal
Web realitzada a Badalona
Ràdio Ciutat de Badalona Televisió de Badalona Revista Bétulo Festival Internacional Filmets de Badalona